Uitbreiding van het EUROCLOISON-gamma

Het monoblocsysteem EUROCLOISON-SR richt zich vooral tot een bepaald marktsegment. Om onze klanten een zo compleet mogelijke service aan te bieden leek het ons dan ook aangewezen dit systeem te omkaderen met andere wandsystemen en zodoende een zo volledig mogelijk assortiment van wanden samen te stellen en een oplossing aan te kunnen bieden voor elk probleem.

Het bestaande gamma werd uitgebreid en verrijkt met een keurlijst aan wandtypes en systemen.

Wees er als de kippen bij en verneem er alles over op onze productpagina's