Onze website in een nieuw kleedje.

Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van het wandsysteem EUROCLOISON®, lieten wij onze website een grondige facelift ondergaan. U kunt er nu terecht voor het ganse verhaal van het verleden en het heden evenals voor een blik op de plannen die wij koesteren voor de toekomst.

Een paar jaar al waren wij bedrijvig met het wedersamenstellen van het EUROCLOISON® dossier. Wij hadden ons voorgenomen eerst te werken aan het vrijwaren en opslaan voor verder gebruik van alle gegevens, informatie en wetenswaardigheden die een schat aan ervaring en know - how vertegenwoordigen  en deel uitmaken van de waarde van dit mooie wandsysteem.

Eens die klus geklaard konden wij focussen op de aanpassing van het systeem waar nodig en het in een vruchtbaar kader plaatsen ervan. Wij hadden ons immers voorgenomen de gamma van ons wandenassortiment te verruimen in een poging om ons cliënteel een volledig assortiment van wanden te kunnen aanbieden.

Keuzes werden gemaakt, scenario's uitgeschreven en weldra brak het ogenblik aan waarop dit alles wereldkundig moest worden gemaakt.

Men kan zich moeilijk een beter medium voorstellen dan het Internet om dit te doen en in de kortste keren zaten wij rond de tafel met onze webmaster en kregen de ideeën vaste vorm.

Het resultaat van al dit werk kan nu worden nageslagen op  deze site.