EUROCLOISON gaat internationaal!

Reeds kort na de overname van het wandsysteem EUROCLOISON-SR door EUROPLAFOND N.V had de directie van het bedrijf te kennen gegeven dat het ooit met deze wanden de landsgrenzen zou oversteken.

Een inmiddels uitgevoerde marktstudie wees uit dat meer bepaald voor landen als Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië dit systeem perfect beantwoordt aan de gangbare vereisten op het gebied van kantoorinrichting.

Niets weerhield er ons dus van de nodige stappen te ondernemen om deze uitdaging aan te gaan en op zoek te gaan naar lokale partners voor het verwezenlijken van dit ambitieus plan.

Inmiddels is de oprichting van het Franse filiaal een feit.

Wij zullen niet nalaten U op de hoogte te houden van de evolutie van dit project via dit kanaal.