Historiek EUROCLOISON Scheidingswanden

Het EUROCLOISON-systeem werd de vorige eeuw uitgevonden begin de jaren zestig door de   Brusselse uitvinder Jean VERVLOET die het in 1965 in Den Haag liet deponeren waar het geregistreerd werd onder Octrooinummer 6411107.

 

Een paar jaar later werd deze uitvinding bekroond met een zilveren medaille op het uitvindersalon in Parijs.

Van dit zeer vernuftig wandsysteem dat als revolutionair werd bestempeld, zijn er sindsdien alleen al in België honderdduizenden vierkante meters geplaatst.

In eerste instantie berustte de fabricatie en de exploitatie van dit systeem bij de onderneming VERVLOET-FAES.

In 1988 werd door de toenmalige directie van VERVLOET-FAES besloten de goed ontwikkelde afdeling scheidingswanden op eigen vleugels te laten vliegen en samen met een nieuwe locatie werd er een nieuwe N.V. boven de doopvont gehouden.

De N.V. EUROCLOISON zag het levenslicht en ontwikkelde zich onder de directie van  toenmalig directeur Georges Lecomte tot een goed gestructureerde K.M.O. die kon bogen op een elitecliënteel uit de banksector, het verzekeringswezen, de toen ontluikende informaticasector alsmede de automobielsector en ermede aanverwante sectoren.

Bedrijven als ALCATEL, CITROEN, de toenmalige GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ, de BBL, HONEYWELL, IBM, MAZDA,  RANK XEROX, RENAULT, SCHINDLER en zovele anderen werden getrouwe klanten. Zij die éénmaal de voordelen van het systeem hadden ontdekt zworen trouw aan  EUROCLOISON en werden klanten voor ettelijke jaren.

Door persoonlijke en gezondheidsproblemen van de directeur van het bedrijf kwam er een ernstige terugval in de negentiger jaren. Het systeem veranderde van eigenaar om uiteindelijk in 1998 overgenomen te worden door EUROPLAFOND N.V.
Deze plafondinstallateur die doorheen de jaren evolueerde tot totaal afwerkingbedrijf  speelde reeds geruime tijd met de idee een eigen systeemwand te ontwikkelen en greep dan ook ten volle de aangeboden kans aan. Na een korte aanloopperiode waarbij alles terug in zijn oorspronkelijke glorie werd hersteld, besloot de directie van EUROPLAFOND op de vooravond van de derde eeuw tot de oprichting van de vennootschap EUROCLOISON bvba.

Als fabrikant van deze wand ontwikkelt EUROCLOISON bvba nu verder dit prachtig systeem met de bedoeling van zodra de tijd er rijp voor is grensoverschrijdend te gaan werken.

“STRAKS WAARSCHIJNLIJK NIET ALLEEN HET BESTE MAAR OOK
HET OUDSTE SYSTEEM VAN PREFAB SCHEIDINGSWANDEN
OP DE BELGISCHE MARKT”